Vítejte v chrámu ženských umění!

Hera znamená "lůno". Byla to také žena, ovládající principy a moudrost lůna. Z tohoto slova bylo odvozeno slovo “hero” (hrdina) či “hara” (síla lůna). Jméno řecké bohyně Hery představuje zapomenutou starověkou bohyni Matku. 

Měsíční kruhy hera byly kruhy, v nichž byly ženy zasvěcovány do tajů svého lůna. Studovala se zde moudrost ženských umění a dovedností. Lůno bylo orakulem Stvořitele. Cesta lůna však není cestou pouze pro ženy - je to cesta ženy a muže, cesta holubice a draka, cesta posvátné jednoty - uvnitř v našich tělech i navenek v našich vztazích.

Posvátná cesta 7 branami (závoji) vědomí do lůna je také nazývána cestou růže (rosa). Pomalu a něžně odkrýváme jednotlivé okvětní lístky růže, až spočineme uprostřed a spojíme se s lůnem vesmíru, kde vše začíná a končí a zároveň zde žádný začátek ani konec neexistuje. Je to místo čisté lásky a nekonečna.

Tato cesta dává veškerou důvěru moudrosti našeho těla a duše a jejich samoléčivým schopnostem, nechává promluvit ta místa 

v našem těle, která tak dlouho mlčela, až postupně ztratila svůj hlas a sílu. Ráda budu Vaší průvodkyní a oporou, až se tato místa probudí a promluví. 

"Zdálo se mi, že se v mém lůně rozsvítila hvězda a já nad tím užasla. Pevně jsem ji chytila a nechala jsem ji v záři slunce zesílit. Pevně jsem ji držela a už nikdy ji nepustím. Vstoupila jsem branou k pokladu moudrosti a otevřela jsem vody porozumění. Vstoupila jsem do žáru plamene slunce, jenž mě svou září osvítil. Vytvořila jsem si z něj ochranný štít a s jistotou jsem jím chránila nejen sebe samu, nýbrž všechny, kteří kráčí ve stopách moudrosti."

Makeda, Královna ze Sáby 

Kebra Nagast - základní památka staré etiopské literatury