Cesta ženským medicínským kruhem je posvátnou cestou do srdce lůna. Tato alchymická “mapa” se skládá z KRUHU a KŘÍŽE. Léčivý kruh lůna obsahuje energetické brány, které mohou být probuzeny 8 mantrami. Ve starodávných školách ženských mystérií bylo nutné projít 7 “branami” nebo “závoji” vědomí, aby se daná osoba spojila s Tvořitelem - Velkou dělohou. Posvátný symbol kruhu a kříže, známý také jako Strom života, můžeme nalézt v odkazech mnoha starověkých kultur - u Keltů, gnostiků, Egypťanů či Mayů.

Spodní část kříže nás ukotvuje v děloze Gaji a vede nás cestou cyklických období - třemi podobami Měsíce, třemi podobami Bohyně - Pannou, Matkou a Stařenou.

Poté cestujeme spirálovitými pažemi kříže - 4 tvořivými elementy - Zemí, Ohněm, Vzduchem, Vodou. Uprostřed kříže je růže grálu. Tento portál do Vesmírné dělohy je naplněn čistou láskou, která vše léčí, rozpouští a znovu rodí. Cestování 8 branami grálu nás přivede k nekonečnu. Tato posvátná cesta se kdysi nazývala “Magdalene”, což znamená “magická brána” - lůno jako brána mezi světy. Ženská moudrost je obsažena též v mandalách tibetského budhismu nebo jogové tradici, ve kterých je lotus symbolem Vesmírné dělohy v nás.

Pouť 8 branami lůna (svatého grálu)

1. brána: Panna – Nevinnost/Obnova

Zázrak, znovuzrození, nové počátky, víra, otevření, optimismus, světlo

2. brána: Matka/Milenka – Extáze/Hojnost

Potěšení, výživa, smyslnost, divokost, něžná síla, sdílení, štědrost  

3. brána: Stařena/Zasvěcovatelka – Moudrost/Rozpuštění

Divoká síla, hluboká moudrost, pravda, ticho, jednota duše, katarze

4. brána: Element Země – Harmonie/životní cykly

Primární jednota, síť života, děloha Gaji, podpora, víra, bezpečí, Nová Země

5. brána: Element Ohně – Vášeň/Kreativita

Záře, smyslnost, krása, charisma, touha, přitažlivost, svůdnost                                      

6. brána: Element Vzduchu – Inspirace/Početí                                                      

Jasnost, čistota, mír, imaginace, svoboda, božské světlo                                                       

7. brána: Element Vody – Odevzdání/Oddanost                                                       

Splývání, jít s proudem, intuice, hluboké pocity, proroctví, přijímání                               

8. brána: Vesmírná děloha/Božská Matka – Jednota                                               

Osvícení, jednota, soucit, černé světlo, čistá láska

Volně převzato ze stránek www.thefountainoflife.org