Ženy, muži i děti, kteří v minulosti uctívali moudrost lůna, byli často pronásledováni a perzekuováni. Za to, že uctívali Velkou Matku, znali moudrost bylin, řídili se lunárními cykly a žili v posvátné sexualitě, byli vystaveni mučení. Čarodějky, druidové, Kataři, kněžky či porodní báby, které vždy stály u brány života a smrti. V naší DNA je stále obsažena bolest, kterou tito lidé zažívali. Pokud ji však zvědomíme a uvolníme, objevíme a ukotvíme ve svém těle obrovský rezervoár ženské síly.  

Nabízím Vám mocný Obřad léčení zranění z minulých životů v elektronické formě (mp3). Cena je 333,-Kč. Obřad zahrnuje mou přítomnost na dálku. 

Tisíce let zneužívání sexuální (tvořivé) síly mužů, žen a dětí epigeneticky modifikovalo náš život a sexualitu a zaselo v nás emoce strachu, bezcennosti, zrady a smutku. Obřad léčení zranění lůna přivádí tuto bolest do léčivé náruče odpuštění. Můžeš vyslovit všechny pocity studu, nenávisti, viny a strachu a nechat je rozpustit v soucitu Velké Matky.

Vaše lůno zná cestu, jak se vyléčit. Budete cestovat 4 tvořivými elementy lůna - Zemí, Ohněm, Vzduchem a Vodou

- a objevíte, jaké bolesti i dary se v nich skrývají. Za každým objeveným stínem se nachází poklad. 

Obřad léčení zranění lůna si opět můžete objednat v elektronické podobě (mp3) za cenu 333,-Kč. I při tomto obřadu budu u Vás přítomna na dálku.