Po několik tisíc let byl koncept duchovního probuzení spojován s přístupem, který nás nabádá, abychom se odvrátili

od "pokušení" materiálního světa, prožitků těla a vztahů. Jádrem a cílem většiny duchovních nauk je netělesný stav spojení s Bohem (Aláhem, nekonečnem, které rodí Buddhu apod.). Je to stav stoupání k určité verzi Nebe, vyšší dimenze. Co když však můžeme zažít stav radikálního, ztělesněného probuzení zde na Zemi - stav, ve kterém jsme nejen hluboce propojeni s naším sexuálním partnerem, nýbrž také se samotným Zdrojem tvoření? Co když je naše probuzení ukotveno ve skutečných fyziologických, neurohormonálních a epigenomických změnách v našem těle? Co když zahrada Edenu není pouhým mýtem, nýbrž stavem bytí, které je naším přirozeným právem a kdysi byla naprosto přirozeným předpokladem života všech bytostí?  

Probuzení lůna (prostoru hara u mužů) je transformativní léčivá cesta, která nás vede hlouběji do prožitku jednoty - uvnitř nás samotných, s našimi sexuálními partnery, s tlukotem srdce života.

 

Posvátný vztah je mocným nástrojem transformace, léčení, čisté lásky, rozkoše, integrity, odhodlání a spirituálního růstu. Utváří jednotu ženy a muže, duchovních partnerů, kteří spolu splývají v lůně Vesmíru - nekonečném, černém prostoru, který vše rodí a rozpouští v bezpodmínečné lásce. Tato duchovní, sexuální jednota vytváří morfogenetické energetické pole, které je nesmrtelné a přetrvává i po smrti. To je podstatou věčné lásky, posvátného sňatku, o kterém hovoří legendy.

Probuzení lůna/hara znamená opětovné napojení se na naší základní životní sílu, jiskru života, která proudí vším živým. Je to probuzení tvořivé energie a ženské esence, spočívajících u ženy v lůně, a mužské esence, uložené u mužů na místě zvaném hara. Tato energie nás činí “živými”, otevírá nás lásce, pomáhá nám uvědomit si svůj osud a přináší odvahu a odhodlání uvést jej do reality. Naše lůno je vstupní branou k magické moudrosti. Je to Svatý Grál, pohár, jenž nese tajemství života. Nemusíme hledat vně, abychom našli odpovědi na naše otázky, jediné, co potřebujeme, je hluboké propojení uvnitř našeho těla. Naše těla jsou chrámy, ve kterých je obsažen sám Zdroj.

 

Volně převzato ze stránek www.thefountainoflife.org