Naše lůno/prostor hara je vstupní branou k magické moudrosti. Je to svatý grál, pohár, jenž nese tajemství života. Prostor lůna (u žen) a hara (u mužů) obsahuje potenciál tvořit na fyzické, emoční, duchovní a energetické úrovni. Pokud jsme si vědomi síly lůna, začneme jakoby zázrakem přitahovat do svého života "ty správné" věci, lidi, hojnost a vše, co si přejeme. Zažíváme synchronicity a zdánlivé šťastné náhody.

Často jsou však témata, pojící se s lůnem/hara, uložena v hlubokém podvědomí. Tušíte, jaké dary a stíny se ve Vašem lůně skrývají? Použily jste někdy svou sexuální sílu tak, abyste manipulovaly a měly moc nad ostatními? Vstoupil do Vašeho lůna někdo, kdo Vás dostatečně nectil a nerespektoval? 

"Ženský Kristus se navrací tak, jak bylo předpovězeno, aby se propojil v posvátném sňatku. Agape - duchovní láska jemných duchovních dimenzí -

a eros - smyslná láska hmotné dimenze. Oba jsou vyjádřením nekonečného Zdroje tvoření a lásky. Ženský Kristus přichází znovuzrodit Cestu lásky, cestu vykoupení a vzkříšení v našich posvátných tělech, srdcích a duších. Připomíná nám, že nejvyšší a nejhlubší svátostí je rozkoš, extáze a láska. Přináší léčení našim zraněním oddělení a utrpení - pomýlené představě, že jsme odděleni od nekonečné lásky a milosrdenství Stvořitele a magické sítě života, která nás podporuje a tvoří společně s námi. Ve svém zářivém lůně obnovy rozpouští zranění, která staví muže proti ženě, lidstvo proti Matce Zemi, temnotu proti světlu. Připomíná nám naše spojení a touhu po jednotě."            

                                                                          Seren Swannesha Bertrand

Art credit: Natvienna Hanell

Z lůna matky jsme se zrodili, do lůna Vesmírné Matky se navrátíme. V lůně je vepsán nejen náš současný život, ale všechny

životy a cesty naší duše. V lůně jsou uloženy všechny hluboké bolesti nás i našich předků, ale také otisk primární nevinnosti - božský otisk spojení, při němž neexistují pocity viny, studu, strachu, oddělení. Je to stav, kdy se nacházíme v lůně Matky a Matka je přítomná v našem fyzickém lůně.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:

  • Rozdělení semináře na 3 spirály po 13 dnech - každá z nich začíná úvodním obřadem

  • Cestování 7 branami lůna - vstup do joni, bod G, děložní čípek, 4 tvořivé elementy (Země, Oheň, Voda, Vzduch)

  • Zakončení Obřadem znovusjednocení a obdržením "jména lůna"

  • Jemná jóga propojující naši mužskou a ženskou část, dechová cvičení

  • Tanec probuzení lůna na oživení energetických drah lůna

  • Informace v pdf v rozsahu 125 stran

  • Tvořivé projekty - mandala lůna, mandala prvotního zranění

  • Léčení zranění, stojících v cestě naší vnitřní i vnější jednotě

  • Hřejivá náruč Matky Boží

  • Podpora z mé strany v průběhu celého semináře

Tento seminář probíhá z pohodlí Vašeho domova, V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Tuto transformační cestu můžete podniknout doma, ve svém tempu, trvá 40 dní (3 spirály po 13 dnech). V každé spirále se po dobu 13 dní zaměřujete na jiné téma - cestujete postupně 7 branami svého lůna (vstup do joni, bod G, děložní čípek, 4 tvořivé elementy - Země, Oheň, Vzduch, Voda) a zkoumáte dary a stíny v nich obsažené. Spojujete se s lůnem Země, cvičíte jogu posvátné jednoty. Na počátku každé spirály obdržíte elektronické podklady ve formátu mp3 a pdf. Nemusíte být v určitý čas na určitém místě, dobu cvičení a meditací si určujete sami.

Cena webové verze: 4.400,-Kč. Pokud byste o ni měly zájem, neváhejte mne, prosím, kontaktovat.

"Pro mě byla tato 40-tidenní cesta skutečným probuzením, přesunutím centra z hlavy do pánve, zpřítomnění a zklidnění. Začala jsem si být jistá sama sebou, protože vím, že všechny odpovědi jsou uvnitř mě, nějak přirozeně vím, co je pro mě v tuto chvíli nejlepší. A tak to dělám. Stačí se zaměřit na oblast lůna. Cítím napojení na prapůvodní Matku,  na nekonečnou, věčnou, posvátnou ženskou moudrost a sílu a úctu ke svému vlastnímu tělu. Mám k Martině absolutní důvěru a vlastně jsem na začátku nic moc neočekávala. Jenom jsem cítila odevzdání a důvěru v proces."

Hanka