Společně se můžeme podívat na témata, týkající se Vašeho zdraví. Často se sami bojíme zeptat, čeho je nemoc projevem. Osoba, která nás při vyřčení této otázky drží za ruku, může přinést pocit bezpečí a potřebné opory. Vaše lůno zná odpověď na vše.

Obtíže se mohou pojit s ženskými reproduktivními orgány (cysty, myomy, endometrioza, nálezy na děložním čípku), záněty močových cest, PMS, problémy s ledvinami, ale také s bolestí zad, srdce, tlakem na hrudi, potíže s dýcháním, migrény, zažívací problémy či autoimunitní poruchy.

"Projevům nemoci se obvykle snažíme vzdorovat, odsuzovat je, utéci od nich. Ale ve skutečnosti není možné nemoc odstranit, zbavit se jí, je to součást naší ztracené duše. Bude stále s námi, dokud nevyléčíme její primární příčinu. Na nějakou dobu je možné potlačit symptomy, ale obvykle se zase vrátí a zve nás hlouběji. Nemoc je naším duchovním průvodcem, andělem, volajícím zpět ztracené části naší duše."                                                                                                                    Seren Bertrandová

Rozhodně netvrdím, že spolu nemoc mávnutím kouzelného proutku vyléčíme, ale můžeme se Vašeho těla a duše zeptat, co nemoc značí, proč do Vašeho života přišla a co je třeba k jejímu vyléčení.

Nabízím Vám také mocný Obřad léčení zranění lůna v elektronické podobě mp3 za cenu 333,-Kč. Součástí obřadu je má přítomnost na dálku. Tisíce let zneužívání sexuální (tvořivé) síly mužů, žen a dětí epigeneticky modifikovalo náš život a sexualitu a zaselo v nás emoce strachu, bezcennosti, zrady a smutku. Tento obřad rozpouští bolest a přináší odpuštění. Můžete vyslovit všechny pocity studu, nenávisti, viny a strachu a nechat je rozpustit v soucitu Velké Matky. Budete cestovat 4 tvořivými elementy lůna - Zemí, Ohněm, Vzduchem a Vodou - a objevíte, jaké bolesti i dary se v nich skrývají. Za každým objeveným stínem se nachází poklad.